Robert Schumann - Des Abends

Robert Schumann -Warum?

Robert Schumann - Grillen

Robert Schumann - Traumes Wirren

Robert Schumann - In der Nacht

Robert Schumann - Fabel

Luciano Berio - Piano Sonata


Robert Schumann - Ende vom Lied

Robert Schumann - Aufschwung